Kosten

Het programma is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Er zijn daarom geen kosten verbonden aan deelname.

Wij vragen je wel om gedurende de periode dat je ondersteuning krijgt enige vragenlijsten in te vullen. Deze informatie wordt gebruikt om het ToP programma nog beter af te stemmen op de behoeften van jou en je kind